מודד מוסמך – מחירון לפי עבודות

בטיחות לפני הכל! אל תסמכו על מודדים ללא הסמכה!

מודד מוסמך, שעבר לימודי מדעי הגאודזיה בטכניון וקיבל את ההסמכה הנדרשת ממרכז מיפוי ישראל, הוא איש מקצוע שמחויב לפקודת המדידות וחייב לעבוד על פי סטנדרטים מחייבים גבוהים. בהתאם לכך, עלות השירות של מודד מוסמך כוללת בתוכה גם את היכולות המקצועיות של המודד וגם את עצם החזקתו בהסמכה הנדרשת על פי חוק. עלויות שירותי מדידה יכולות להשתנות ממקרה למקרה בהתאם לסוג העבודה שמבצע המודד, אך בסופו של דבר, מאחר והמשאב העיקרי של עבודת המודד הוא זמן, הצעת המחיר שתקבלו תתבסס על הערכת שעות לפרויקט והכפלה בעלות שעתית של מודד מוסמך. לרוב, הצעה זו תינתן לכם כמחיר פיקס לפי סוג העבודה. בשורות הבאות, נפרט בפניכם את מחירון השירותים של מודד מוסמך בהתאם לסוג העבודה.

survey equipment in construction site

הכנת גרמושקה

גרמושקה היא למעשה תכנית הגשה המשמשת לצורך הגשה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה לצורך קבלת היתר בניה. הגרמושקה כוללת בתוכה שורה של מסמכים, מפות ותכניות ובכלל זה מפות טופוגרפיות שעל הכנתן אמון מודד מוסמך. מפות אלה נועדו להביא את השטח אל שולחן האדריכל לצורך גיבוש תכנית הבנייה ולצורך סימון השטח והכנתו לרישום. המפה הטופוגרפית מתעדת למעשה את תנאי השטח, שיפועים ומישורים, קווי מתאר חריגים וכן הלאה. נתונים אלה משפיעים ישירות על תכנית הבנייה, על קביעת תצורת המבנה, מיקומם של יסודות וכלונסאות, מיקומם של עמודי וקירות תמך ואפילו מיקום חלונות ומרפסות בהתאם להרכב הנוף באזור.

שירות מודד מוסמך לצורך הכנת גרמושקה כולל ביצוע מדידות שטח יסודיות, גיבוש מפה טופוגרפית וביצוע סימונים מרכזיים הנדרשים לצורך דיון בבקשה להיתר בניה ובהמשך הדרך ישמשו גם לצורך רישום הנכס.

עלות עבודתו של מודד מוסמך לשלב הגרמושקה – 1,500-4,000 שח בהתאם לגודל המגרש

מודד מוסמך
Surveyor engineer worker making measuring with theodolite equipment at construction site.

מתווה יסודות (שנוגריסט) וסימוני שטח

מתווה היסודות הוא למעשה השלב הפותח של תהליך בניית השלד ומכונה גם שנוגריסט, שהיא שיטת סימון מסורתית של הקרקע לצורך מיקום יסודות. לאחר קבלת היתר הבנייה והתחלת העבודה בשטח, על הקבלן המבצע להבין בדיוק היכן עליו להניח את יסודות המבנה כפי שהם מופיעים בתכנית הבנייה. לצורך כך מבוצע מתווה היסודות במהלכו מונחת מסגרת עץ היקפית המוגבהת 10-20 ס"מ מעל פני הקרקע ולאורכה מבוצעים סימונים מדויקים באמצעות חריצת העץ או באמצעות מסמר. סימונים אלה אומרים לקבלן היכן עליו לבצע קידוח כלונסאות לצורך בניית יסודות המבנה וכן מסמן את קווי המתאר הכלליים של המבנה.

את עבודות מתווה היסודות אחראי לבצע מודד מוסמך שיושב מול המפות הטופוגרפיות שהוכנו לאזור ומול תכנית הבנייה ובאמצעות הידע המקצועי שלו ומכשור טכנולוגי מתאים, מתרגם את התכנית לנקודות סימון בשטח. נקודות סימון אלה כוללות את הסימון למטרות הבאות: מיקומים לביצוע קידוחי כלונסאות לצורך יסודות, סימון שיפועים לצורך הנחת תשתיות ביוב, סימון גבולות מגרש, סימון מבנים סמוכים, חישובי כמויות, סימוני צירים, סימוני קווי מתאר היקפיים של המבנה וכן הלאה.

עלות עבודתו של מודד מוסמך לשלב מתווה היסודות – 1,500 שח

סימוני קומות על ידי מודד מוסמך

לאחר יציקת היסודות והקמת ביסוס, השלמת קומת המרתף וקומת הקרקע, מתחילה העבודה על קומות המבנה, הן בבניינים רבי קומות והן במבנים פרטיים בעלי יותר מקומה אחת. בכל אחת מן הקומות הללו, יש צורך לבצע סימונים מדויקים של המיקום בו יש לצקת כל עמוד וכל קיר, לסמן את גבולות המבנה שעד אליו צריכות להימתח הרצפה והתקרה וכן הלאה. מן הסתם, אף אחד לא בונה את הקיר שבקומה השנייה מתוך תחושה או על בסיס מבט ויזואלי. דברים אלה דורשים מדידה מדויקת וסימון מדויק של כל נקודה בה מתחיל הקיר, רוחב הקיר וסיום הקיר. כל נקודה וכל גבול צריכים להיות מדודים היטב על מנת לשמור על אחידות ודיוק לגובה המבנה כולו.

את עבודות המדידה הללו מבצע מודד מוסמך באמצעות מכשירים אלקטרו אופטיים ובאמצעות טכניקות מדידה מקצועיות המאפשרות לו לסמן בדיוק מקסימלי את המיקום המדויק של כל רכיב וכל אלמנט נדרש בבנייה.

עלות עבודתו של מודד מוסמך לשלב סימוני הקומות – 1,200 שח

תכניות לצורך רישום (תצ"ר)

לאורך כל תהליך הבנייה, מבצע המודד רישום של כל המדידות והסימונים שבוצעו בפועל. רישום זה ישמש אותו בסיום הפרויקט לצורך גיבוש תכניות לצרכי רישום, תכניות שבסופו של תהליך יוגשו לרשם המקרקעין על מנת לרשום את הנכס ברשומות רשם המקרקעין בדיוק רב כפי שהנכס קיים בשטח. גם סימון ומדידה לצרכי רישום הם חלק מרכזי בעבודתו של מודד מוסמך וגם עבור רכיבי עבודה אלה יש לקבל הצעת מחיר ייעודית.

עלות עבודתו של מודד מוסמך לשלב תכניות לצורך רישום – 2,000 שח

עלויות מודד מוסמך בשירותי מדידה שונים

מעבר לשלבי העבודה השונים שחלים על מודד מוסמך בתהליך של בניית מבנה, ישנן משימות שונות בהן מעורב מודד מוסמך לצורך ביצוע מדידות. כך למשל, מודד מוסמך מבצע מדידה של מבנים לצורך ארנונה, מדידות פנים בתהליכי שיפוץ, מדידות לסימון מגרש ועוד. עלות עבודתו של מודד מוסמך על כל אחת מהמשימות הללו יכולה להשתנות בין מודד למודד בהתאם לרמתו המקצועית ובהתאם להיקף הפרויקט. כפי שאמרנו בהתחלה, במרבית המקרים נקבעת העלות הכוללת על בסיס הערכת זמן עבודה נדרש והכפלה בעלות עבודה שעתית. יחד עם זאת, לאורך השנים התגבשו הערכות אחידות של זמן העבודה הנדרש לכל אחד מסוגי הפרויקטים המרכזיים הללו, וכיום לכל מודד ישנם מחירי פיקס עבור כל משימה. יחד עם זאת, מחירים אלה יכולים אף הם להיות מחולקים לקטגוריות תמחור נוספות בהתאם להיקף העבודה. כך למשל, בהזמנת מודד מוסמך לצורך מדידה לארנונה של בית פרטי או דירה אחת בבניין, תהיה עלות מסוימת ולצורך מדידה של בניין שלם, תהיה עלות שונה לחלוטין שבדרך כלל תהיה נמוכה יותר מהכפלת עלות לדירה במספר הדירות.

בהיבט זה, לא יהיה זה נכון לפרט פה את מחירי הפיקס המוצעים על ידי חברות מדידה שונות, שכן מחירים אלה יכולים להשתנות מאוד ממקרה למקרה. עבור פרויקטים אלה פשוט נציין את העלות השעתית הנהוגה בתחום המדידה וידיעת עלות זו יכולה לסייע לכם בבחירת המודד המתאים לכם בהתאם להצעה שתקבלו ממנו.

עלות שעתית של מודד מוסמך – 250 שח לשעה

בחירת מודד מוסמך על פי מחיר

אחרי שפירטנו את העלויות של העבודות המרכזיות בהן מעורב מודד מוסמך, חשוב לציין שמחיר הוא לחלוטין לא הפרמטר היחיד שעל פיו אתם רוצים לבחור את המודד המוסמך שיבצע עבורכם את משימת המדידה. רמת הדיוק ויסודיות העבודה של המודד המוסמך משפיעות באופן ישיר על איכות העבודה הסופית. חוסר דיוק ואפילו טעויות משמעותיות, יכולים להוביל לפגיעה משמעותית באסתטיקה של הבניין ובעמידתו בקריטריונים ההנדסיים הנדרשים. במקרי קיצון, במידה והמדידה והסימון לא בוצעו כנדרש, ייתכן ותצטרכו להרוס את כל מה שנבנה על מנת לבנות הכל מחדש, אם כי בהחלט מדובר במקרי קיצון שכמעט ואינם קיימים.

בבחירת מודד מוסמך, אתם בהחלט רוצים לבצע השוואת מחירים בין כמה וכמה מודדים אך במקביל אתם רוצים לבחון גם את רמת השירות ואיכות העבודה שהם מציעים. את זה תוכלו לבדוק באמצעות המלצות וחוות דעת מקצועיות של אנשי מקצוע בענף הבנייה, שלבטח מכירים מודדים מוסמכים אותם פגשו במסגרת עבודתם. כמו כן, אתם רוצים לבחון את הסכם העבודה המשותפת עם המודד המוסמך ולבחון את מידת האחריות שהוא לוקח על עצמו סביב כל הנושא של דיוק המדידה והסימון. בכל הסכם כזה, אתם בהחלט רוצים לכלול סעיפים שמטילים על המודד את האחריות על כל טעות מדידה או סימון שנובעת מרשלנות או מהתנהלות לא מקצועית של המודד, טעות שהייתה יכולה להימנע לו היה המודד נוהג כשורה.

פקודת המדידות

שימו לב שמודדים מוסמכים מחויבים לעבוד על פי הכללים וההוראות המפורטים בפקודת המדידות, שם גם מפורטות הפרוצדורות לגבי אופן ביצוע המדידות והסימונים והסטנדרטים שעליהם יש לשמור. אי עמידה בהוראות אלה או בסטנדרטים הנדרשים, מהווה עבירה על פקודת המודדים ומעבר להיבט החוקי שיכול להוביל גם לשלילת סמכותו של המודד המוסמך, אתם רוצים לעגן את אחריותו של המודד המוסמך כלפיכם.

בשורה התחתונה, עכשיו כשיש לכם את המחירים המקובלים לסוגי העבודות השונות שבהם מעורבים מודדים מוסמכים תוכלו קודם כל להעריך האם ההצעות שאתם מקבלים הן בגדר הסבירות וההגיוניות ומעבר לכך, תוכלו גם להתמקח ולפעול למען השגת המחיר הטוב ביותר. יחד עם זאת, כדאי לנסות להפחית את המחיר מול מודד מוסמך בעל שם ומוניטין מאשר לבחור מלכתחילה ומראש את המודד שהגיש לכם את ההצעה הזולה ביותר.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב

מודדים? מעוניינים לפרסם את עצמכם באינדקס המודדים שלנו?

אז מה היה לנו בכתבה:
מודדים ישראל
מודדים ישראל

חברת מודדים ישראל היא חברה מקצועית וותיקה, המציעה שירותים הנדסיים לענף הבניין ולשוק הנדל"ן והתשתיות בכלל. בחברה תוכלו למצוא צוות שלם של מודדים מוסמכים, בעלי דיפלומה רשמית של הטכניון או של מוסדות לימוד מקבילים בחו"ל במקצוע הגאודזיה המהווה את הבסיס לעבודת המודד. כל המודדים בחברה רשומים כמודדים מוסמכים במאגר המודדים המוסמכים של המרכז למיפוי ישראל ועמידה מרשימה זו בכל תנאי החוק והאתיקה המקצועית, מהווה בעצמה סיבה טובה לבחון את החברה יותר לעומק.

השאירו פרטים ונחזור בהקדם!

מודדים? מעוניינים לפרסם את עצמכם באינדקס המודדים שלנו?

מדוע קירותיך רטובים ואיך לייבשם?

אוורור לקוי הוא אחת הסיבות הנפוצות ביותר להצטברות רטיבות בקירות פנימיים. כאשר אוויר חם ולח נכלא בתוך הבית שלך, הוא יכול להתעבות על משטחים קרירים יותר כמו קירות, מה שמוביל לרטיבות וצמיחת עובש.

POOL WORK
התקנות בריכות תובנות של מודד מוסמך

כשמדובר בהתקנות בריכות, הזמנת מודד מוסמך היא חיונית להבטחת פרויקט מוצלח. מודד מוסמך מחזיק בידע ובמומחיות להעריך במדויק את האתר, לקבוע את המיקום הטוב ביותר עבור הבריכה ולשקול את כל האתגרים הפוטנציאליים שעלולים להתעורר. הגישה המוקפדת שלהם והקפדה על הפרטים הקטנים תורמים לתהליך התקנה חלק, וכתוצאה מכך בריכה העומדת בכל דרישות הבטיחות והרגולציה.

איך מיישרים רצפה עם מדה מתפלסת?

רצפה לא אחידה עלולה לגרום לשורה של בעיות, החל מסכנות מעידה ועד לקשיים בהנחת ריצוף חדש. יישור רצפה באמצעות מדה מתפלסת, הוא דרך יעילה להבטיח

הוצאת רישיון קבלן

רק במדינות בודדות בארה"ב יש חקיקה המסדירה את הנפקת רישיון הקבלן. מדינות רבות מחכות שהחוקים הפדרליים יעברו לפני שיבצעו שינויים בתקנות שלהן. נכון לעכשיו, אין

יציקת בטון

המילה בטון באה מלטינית, שפירושה "להתקשות". כאשר בוחנים את המשמעות של בטון, מילה זו עשויה להתייחס למשהו שנבנה פיזית או למשהו שניתן לראות ולגעת על

התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!